blog

Do you have the patience to position your corporate brand?

Creating a brand that differentiates your company, organization or place from others is equally an art form and a science. In order to succeed, you need a brand idea and a clear vision to work towards, you need to be bold in order to execute the brand in amazing ways and – just as importantly – you need to stick with it for the long haul. The people who hears and thinks the most about a brand are the ones who develop it. Before everyone else knows about it, you are trying to define and develop it. Then you may be talking and thinking about it day after day, and when your audience may only see and hear some of it, you see it all. When you feel it’s been going on for too long, you may actually only be at the very beginning of building brand awareness. That’s when you need patience – and the ability to hold on to the same essence and vision for your brand while developing new creative ways of unfolding and implementing the brand visually, in your communications and that everyday practice which can prove and deliver your brand promise through customer service, products and experiences.

Læs mere…

12. december 2017 kommentar(er)

Potentials and pitfalls in acquiring the Pihl & Son contracting brand

Investors are breathing new life into the well known Danish developer brand Pihl & Son which went bankrupt in 2013. Now owner and board member of LM BYG, Carsten Mindegaard, has teamed up with an investor and bought the intellectual property rights from the bankruptcy estate. Together they are creating a new company under the name Pihl & Son A/S. They are buying into a long and proud history of Danish construction. But they’re also buying inevitable challenges concerning a reputation under serious pressure towards the end in 2013 as the company was forced to declare bankruptcy. 

Læs mere…

15. marts 2017 kommentar(er)

Tags: Branding | Strategi

Køb bogen “Den autentiske virksomhed” til julepris

Jeg har fået en ny webshop her på nikolajstagis.dk og frem til 19. december kan du købe bogen til en særlig introduktionspris: 200,- kr. inkl. moms. Bogen blev opdateret lidt i foråret og er ude i andet oplag – og nu kan du altså få den direkte her på webshoppen til en god pris.

Læs mere…

13. december 2016 kommentar(er)

Tags: Bog

Bogen

DEN AUTENTISKE
VIRKSOMHED

På jagt efter virksomhedens styrker

Den autentiske virksomhed handler om, hvordan nogle ledere formår at skabe exceptionelle resultater ved at gå på opdagelse efter synlige og usynlige styrker i organisationen og bruge dem til at skabe en autentisk identitet. De autentiske virksomheder er attraktive, præsterer bedre end konkurrenterne, har et klart formål, stor sammenhængskraft og lave transaktionsomkostninger.

Sæt dagsordenen på markedet

Autentisk identitet er et nyt strategisk ledelsesansvar. Ledere på alle niveauer skal fremover være i stand til at kortlægge, analysere og lede virksomhedens autenticitet, hvis de vil bevæge virksomheden fra krise til succes eller præge markedet. I stedet for at efterligne omverdenen, må virksomhederne se indad og tro på organisationens indre styrker som udgangspunkt for fremtidens udvikling.

Lær af Noma, LEGO og Ducati

Nikolaj Stagis har i Den autentiske virksomhed interviewet og udfordret topchefer, ejere og iscenesættere. For eksempel René Redzepi fra Restaurant Noma, der fortæller om jagten på den nordiske mad og rejsen fra outsider til at være verdens bedste kok. Vi oplever Alberto Alessi i sit designmuseum, som er forbeholdt medarbejdernes udviklingsmøder, og oplever, hvordan Jørgen Vig Knudstorp fra LEGO og Jan Ryde fra Hästens har skabt intern motivation og forløst virksomhedens potentiale ved at genopdage og rekonstruere virksomhedens autentiske identitet.
Bogen er til ledere i alle typer organisationer, store og små, offentlige og private, som ønsker at forstå virksomhedens autentiske identitet for at finde organisationens indre potentialer til strategisk udvikling, organisatorisk forandring, markedsføring og kommunikation.

Sensemaking og radikale forandringer

Bogen forklarer, hvordan virksomhedens autentiske identitet kan dyrkes gennem en proces som skiftevis byder på meningsdannelse og radikale handlinger. Der skal på den ene side være "sensemakingprocesser", som involverer medarbejdere, fans og ledere i at genopdage virksomhedens identitet, på den anden side skal ledelsen fra tid til anden træffe radikale valg for at skabe handlekraft og forandre virksomheden.

Book

Køb bogen her

Du kan købe bogen i shoppen, så sender vi den direkte til dig

anbefalinger af
Den autentiske virksomhed

"Uanset metoder og valg er det helt afgørende, at autenticiteten udfoldes i hele kommunen. Udråber man sig selv til kreativitetens højborg, skal det meget gerne gå igen i både folkeskolen, hjemmeplejen, byplanlægningen og i byrådets måde at arbejde på."

Kommunen

Sine Riis Lund, journalist

"Når man får Den autentiske virksomhed i hånden har man oplevelsen af at sidde med et kvalitetsprodukt i alle leder og kanter. Bogens grafiske design er pænt uden at være hverken gøglet eller kedeligt. Som læser bliver man ført fra side til side i et væld af gode eksempler og argumenter der præsenteres med stort overskud og engagement. Bogen byder på en række velvalgte cases og er man interesseret i at dykke ind i hver af dem, kan man på fornem vis navigere rundt med et sindrigt system."

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO)

Søren Würtz, Chefkonsulent i CKO

"Hans styrker er hans originalitet, sensitivitet, høje intelligens og at han konstant ser alt fra en skæv vinkel. Hans vanskeligheder opstår i mødet med jakkesættene, for han er meget lidt konform. Man skal være rummelig for at tage imod ham uden videre. Men jeg vil opfordre enhver, der møder ham lidt forbeholdent, til at give ham en halv time, for han er meget spændende og ikke en, der går 12 af på dusinet."

Mogens Stiller Kjärgaard

Dr. theol, filosof, teolog og virksomhedsrådgiver

"Hvordan man skaber autenticitet i virksomheder er stadig i sin vorden, men Nikolaj Stagis udfylder mange huller med denne indsigtsfulde bog. Læg godt mærke til, hvad han skriver: Find din virksomheds autentiske identitet og hjælp den til at udleve sine indre styrker."

B. Joseph Pine II

Forfatter til The Experience Economy,
Authenticity og Infinite Possibility

"Hvordan sætter vi rent faktisk fokus på at udvikle vores virksomhed ved at sætte fokus på de interne styrker? Det kommer Nikolaj Stagis med et rigtig godt bud på i bogen... Her er bogens mange værktøjer til rejsen en absolut fordel som kan bruges både af organisationens ledere, HR afdeling, eller marketing og kommunikations afdeling."

Børsen

Henrik Jørgensen, tidligere management konsulent hos
PA Consulting Group, nu selvstændig rådgiver

"Der er ingen modsætning imellem at tænke refleksivt og være kommercielt handlingsorienteret. Der er ingen modsætning imellem at bruge fortiden aktivt og påvirke fremtiden. Meget tænkning inden for managementlitteraturen arbejder med forsimplede modsætninger. Denne bog gør det modsatte. Den demonstrerer, hvordan mange af de førende virksomheder bliver autentiske."

Majken Schultz

Professor, Copenhagen Business School,
forfatter til Brug dit brand

"Stagis’ projekt er både inspirerende og sympatisk. I støjfyldte tider har virksomhederne al mulig grund til at søge indad efter bærende værdier, der kan begrundes historisk eller etisk – og som faktisk ikke er til diskussion."

Politiken

Kresten Schultz Jørgensen, cand.scient.pol., kommunikationsrådgiver
tidligere ministersekretær og chefredaktør

"Den autentiske virksomhed er et spændende værk, som beder lederen om at vende blikket indad i stedet for at bruge tiden på markedsanalyser og excelark."

Berlingske Business

Henrik Ørholt, anmelder og erhvervskommentator

"Autenticitet kan virke som en svævende ide. Men som Nikolaj Stagis stærkt demonstrerer, kan en virksomheds evne til at forstå og udtrykke sig selv have en afgørende indflydelse på både medarbejdere og kunder. Autenticitet er den afgørende kilde til relevans og succes."

Dr. Nicholas Ind

Forfatter til The Corporate Brand,
Living the Brand og Meaning at Work

"Det er altid essentielt at skabe merværdi for kunden, når man ønsker at skabe vækst i virksomheden. For at skabe værdi og en autentisk position på markedet skal man forstå virksomhedens autentiske identitet. Dette er den bedste bog skrevet om organisatorisk autenticitet nogensinde."

Jan Ryde

Ejer og bestyrelsesformand, Hästens

"Hvis store virksomheder skal klare sig bedre både på hjemmemarkedet og i eksportsammenhænge, er de nødt til at satse langt mere aggressivt på at udnytte deres fortid og iboende styrker som grundlag for innovation."

Jyllands-Posten

Ulla Bechsgaard, journalist og innovator

"Nikolaj Stagis’ bog er en opbyggelig, inspirerende og udogmatisk hyldest til autenticitet som mantra for en virksomhed i dens søgen efter at (gen)finde og aktivere sin identitet i en snotforvirret verden."

Peter Bysted

ICONO A/S, bestyrelsesmedlem INDEX:Award og tidligere rektor for Danmarks Designskole

"Autentisk bog om den autentiske virksomhed. Dette er en meget special og velkommen bog om organisationer i en hypervirkelig verden."

Steen Hildebrandt

Professor, Aarhus Universitet

PRØVESMAG EN BID AF
DEN AUTENTISKE VIRKSOMHED

Efter årtier med stigende overforbrug, iscenesættelse og simulering befinder vi os på tærsklen til meningssamfundet. Den nye sensibilitet for autenticitet spirer frem af sprækkerne i en kriseramt hypervirkelig verden. Autenticitetskulturen stiller nye krav til virksomhederne, som har fået et nyt ledelsesansvar – organisationens autentiske identitet.

Fremover er virksomhedens succes afhængig af lederens evne til at definere organisationens autentiske styrker og tilbyde nærværende og transformerende relationer.

Alle virksomheder har et iboende potentiale, som brænder for at blive opdaget og sluppet fri. Selv de ukendte, de mest kedelige og de kriseramte organisationer begyndte med en idé eller en opgave, der skulle løses. Det gælder foreninger, den private eller offentlige virksomhed, velgørende organisationer, en by og endda hele nationen Danmark.

De rummer alle en særlig mening og passion, som til tider går tabt og skal genfindes, defineres og rekonstrueres. I krisetider sættes der fokus på de umiddelbart synlige og håndgribelige symptomer som økonomi og drift. Men når organisationen har det svært, er det største problem i virkeligheden, at ledelsen og hele organisationen ikke formår at definere, hvad det er for en idé eller problemstilling, organisationens kompetencer og energi skal bruges på. Virksomheder mister sig selv – og først derefter økonomien.

Den autentiske fortælling kræver iboende styrker

“Man skal have en historie,” siger René Redzepi, en af verdens dygtigste køkkenchefer, som grundlagde restaurant Noma sammen med madiværksætteren Claus Meyer. “Det oplever vi også i dag i København, hvor der er stærk konkurrence. Dem, der overlever, har den stærke historie og den stærke profil. Selvfølgelig kombineret med et køkken og en service i verdensklasse. Men man skal have en identitet, der er stærk – mere end bare at være et fransk køkken. Ellers er det jo bare endnu en god restaurant.” Når René Redzepi taler om “en historie”, er det ikke i den overfladiske forstand, at man skal iscenesætte sine ydelser for at markedsføre dem. Han taler om hele det sæt af iboende styrker og kompetencer, virksomheden består af, og som er forbundet i et system, der kan beskrives gennem en fortælling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, så kan du downloade første kapitel af bogen.

Om Nikolaj

NIKOLAJ STAGIS

Nikolaj Stagis rådgiver om identitet, strategi, organisations- og forretningsudvikling og er direktør for Stagis A/S, som han stiftede i 1997. Han er designer mDD og har en Master of Management Development fra Copenhagen Business School. Nikolaj er medlem af den internationale branding tænketank The Medinge Group.

En lang række danske og internationale udviklingsprojekter er udgangspunktet for bogen Den autentiske virksomhed, som Nikolaj researchede og skrev i 2008 – 2011. Han har interviewet og udfordret topchefer og ejere fra bl.a. LEGO, Noma, Novozymes, BMW, Alessi, Ducati, Hästens, Bøgedal og The Absolut Company. Særligt Jørgen Vig Knudstorp fra LEGO, Federico Minoli fra Ducati og Rene Redzepi var vigtige personer i bogens tilblivelse. Den autentiske virksomhed er Nikolaj Stagis’ første bog.

Nikolaj Stagis har forelæst og vejledt studerende om identitet, branding, strategisk kommunikation, forretningsudvikling og autenticitet på bl.a. Copenhagen Business School (CBS), Roskilde Universitet (RUC), University of Technology, Sydney (UTS), og Danmarks Medie- og journalisthøjskole. Nikolaj er medlem af den internationale branding-tænketank The Medinge Group og er forfatter til en række artikler og rapporter.

Nikolaj Stagis (1976) læste filosofi på Syddansk Universitet samtidig med han startede virksomheden Stagis A/S i 1997. Læs mere om Stagis' projekter på www.stagis.dk. Der findes en række artikler om Nikolaj, bl.a. har Djoefbladet skrevet et portræt.

Du kan netværke med Nikolaj Stagis her på siden eller via LinkedIn.

video
Play

INNER STRENGTHS TRANSFORM THE COMPANY - AUTHOR NIKOLAJ STAGIS

Nikolaj presents at a conference for MBA Alumni ESADE in Barcelona. The participants are MBA students, professors and business leaders.

Del video
Play

Panel debate from the conference on succesful authentic brands

Peter Kreiner, Andreas Braun, Majken Schultz, Astrid Gade Nielsen and Casper Vorting discuss key points from the conference on successful authentic brands.

Del video
Play

Den autentiske virksomhed – konference med Nikolaj Stagis

Forfatter Nikolaj Stagis fortæller om bogen ”Den autentiske virksomhed” ved lanceringen i Børsbygningen.

Del video
Play

Interview with Frederico Minoli about the Ducati brand

Federico Minoli talks about Ducati's brand. Many European companies could keep their production if they were better at building their corporate brand.

Del video
Play

Nomas fornemmelse for tid og sted – med Peter Kreiner

Peter Kreiner er direktør på Noma – verdens bedste restaurant. Her fortæller han om Nomas autentiske identitet på konferencen ”Den autentiske virksomhed”.

Del video
Play

Hvorfor autenticitet netop nu – med Majken Schultz

Majken Schultz, professor ved Copenhagen Business School, fortæller om autentisk identitet på konferencen ”Den autentiske virksomhed”.

Del video
Play

How I learned from Ducati fans – with Federico Minoli

Federico Minoli saved Ducati and turned it into a experience brand. Hear about Ducati's turnaround at the conference "The authentic company".

Del video
Play

Det autentiske bryg – med Casper Vorting fra Bøgedal Bryghus

Casper Vorting er brygger og grundlægger af Bøgedal Bryghus – her på konferencen ”Den autentiske virksomhed”.

Del video
Play

Har Arla solgt sin sjæl – med Astrid Gade Nielsen fra Arla

Astrid Gade Nielsen fra Arla på konferencen ”Den autentiske virksomhed” i forbindelse med Nikolaj Stagis’ bogudgivelse.

Del video
Play

Authentic BMW Museum – with Andreas Braun from BMW

Andreas Braun from BMW Museum at the conference ”The authentic company" in connection with the book release of Nikolaj Stagis.

Del video
Play

Interview with Andreas Braun about the BMW Museum

Andreas Braun talks about the benefits of corporate museums and why it is important to develop a unique museum that does not copy other successful museums.

Del video
Play

Interview with Majken Schultz about authentic identity

Majken Schultz talks about finding your authentic identity. The key is to find the DNA of the organization and determine where you are different than others.

Del video
Play

Interview with Peter Kreiner about the identity of NOMA

Peter Kreiner talks about how NOMA work with their identity. The key to their success is being who they say they are and that they do what they say they do.

Del video
Play

Interview with Casper Vorting about Bøgedal Bryghus

Casper Vorting describes how quality products and an authentic history works as a circular process that carries the Bøgedal Bryghus forward.

Del video
Play

Interview with Astrid Gade about the Arla Brand

Astid Gade describes how Arla's brand is build on old traditions and why it is important to minimize the gap between who Arla are and how they are perceived.

Del video
Play

Interview with Adam Aamann about Aamanns Smørrebrød

Adam Aamann describes how authenticity is an positive effect of having high quality standards and wanting to make delicious food.

Del video
Foredrag

INSPIRATION OG
PRAKTISKE VÆRKTØJER
TIL JAGTEN PÅ AUTENTICITET

Der er praktiske modeller og udfordrende spørgsmål at tage med hjem efter et foredrag eller en workshop med Nikolaj Stagis. I et foredrag præsenterer Nikolaj de praktiske værktøjer man kan bruge, når jagten på virksomhedens autentiske identitet går ind. Et foredrag var typisk mellem 40 min - 1,5 time.
Workshops af 3 - 4 timers varighed giver ledere og medarbejdere mulighed for at arbejde med deres autentiske identitet og finde organisationens udviklingspotentialer. Eksemplerne i foredraget og bogen overføres let til andre virksomheder, brancher og sektorer.

Forelæsninger og seminarer

Nikolaj Stagis er ekstern lektor og har forelæst om identitet, branding, strategisk kommunikation og virksomheders autenticitet på bl.a. Copenhagen Business School (CBS), Roskilde Universitet (RUC), University of Technology, Sydney (UTS), og Danmarks Medie- og journalisthøjskole. Der kan tilrettelægges særlige undervisningsforløb eller heldags-seminarer for bestyrelser, chefgrupper og byråd, som ønsker at finde og definere virksomheder eller byers autentiske identitet.

Nikolaj Stagis har også gennemført en lang række foredrag, workshops, borgermøder og inspirationsdage hos en række organisationer, både private og offentlige virksomheder, ngo’er og kommuner. Blandt andet for Dansk Industri, Dansk Erhverv, HP, Trafikselskabet Movia, Kræftens Bekæmpelse, Odense Kommune, Kolding Kommune og Odsherred Kommune samt en række ledernetværk og VL-grupper.

Få mere at vide og planlæg en event

Foredrag og workshops med Nikolaj Stagis kan arrangeres efter aftale. For yderligere information om foredrag, forelæsninger, workshops og salg af bog-pakker, skriv til [email protected]. Hvis du vil tilmelde dig et arrangement, se i kalenderen herunder.

Udvikling af din virksomhed med Stagis

For særligt tilrettelagte udviklingsforløb for virksomheder, organisationer, kommuner og grupper sammen med Nikolaj Stagis og konsulenterne fra Stagis A/S er der mere information på www.stagis.dk.

Kalender

DATO EVENT STED TILMELDING
20.05.2020 Breakfast Briefing: Transformér dit brand fra A til Å Online Tilmeld
02.06.2020 Breakfast Briefing: Skab et attraktivt purpose brand København Tilmeld
27.08.2020 Breakfast Briefing: Skab et attraktivt purpose brand København Tilmeld
23.09.2020 Breakfast Briefing: Transformér dit brand fra A til Å København Tilmeld
24.09.2020 Lederseminar for Kulturministeriet København Lukket event
Presseområde

NIKOLAJ STAGIS
I PRESSEN

Nikolaj Stagis i pressen

Nikolaj Stagis har skrevet og medvirket i en lang række artikler og tv- og radioprogrammer og svarer gerne på spørgsmål i relevante sammenhænge. Han er erhvervskommentator og ekspert på områderne autenticitet, kommunikation, identitet, strategi, forretningsudvikling, branding og ledelse. Desuden har han i forbindelse med bogen Den autentiske virksomhed undersøgt og beskrevet "meningssamfundet", autenticitetskulturen, forbrugernes behov for autenticitet og ønsket om, at virksomheder tilbyder en særlig mening.

For yderligere information og aftaler om interview, kontakt Nikolaj Stagis direkte på telefon 40 60 44 00 eller [email protected].

billeder

Download Pressebillede 1
Download Pressebillede 2
Download Pressebillede 3
Download Pressebillede 4
Download Pressebillede 5
Download Pressebillede 6

andet

Billeder og tekster på websitet kan frit bruges i forbindelse med omtale af Nikolaj Stagis og bogen Den autentiske virksomhed. Venligst påfør byline på billeder: ”Foto: Per Morten Abrahamsen”. Billederne må ikke anvendes eller gengives i nogen anden forbindelse uden forudgående skriftlig aftale.

contact

KONTAKT
NIKOLAJ STAGIS

Mail

Du kan skrive til forfatter Nikolaj Stagis på [email protected]

Sociale medier

Gå til Facebook Gå til LinkedIn

Du kan også komme i kontakt med Nikolaj på hans Facebook-side eller på LinkedIn.

På LinkedIn er der også en gruppe om Den autentiske virksomhed.

Booking etc.

For booking af foredrag, køb af bøger til arrangementer og virksomheder eller andre forespørgsler, skriv en email med forespørgsel til [email protected]. Fortæl gerne lidt om arrangementet, evt. ønsker, dato og ønsket varighed.

Post

Stagis A/S
Att. Nikolaj Stagis
Islands Brygge 11, 1. tv
2300 København S